Terapia uzależnień

Wychodzimy z założenia, że jeśli uzależniony decyduje się na terapię to znaczy, że pozostały w nim jeszcze pozytywne cechy, my pomagamy je odnaleźć i wzmocnić. Pamiętając przy tym o wzajemnym szacunku. Nie oznacza to, że będziemy mówić, że nic się nie dzieje. Poradzenie sobie z uzależnieniem wymaga chęci i pracy. Nasi specjaliści w profesjonalny sposób motywują, a także przekazują odpowiednią wiedzę na temat uzależnienia oraz pokazują praktyczne sposoby radzenia sobie z nim podczas zajęć grupowych i podczas indywidualnej pracy z pacjentem.
 
Jednak w naszej terapii wychodzimy poza te ramy, zdajemy sobie sprawę, że osoba po odbyciu terapii uzależnień będzie musiała radzić sobie w nowej rzeczywistości bez uzależnienia. Dlatego pokazujemy także jak poradzić sobie ze stresem, jak zachowywać się wobec bliskich i przyjaciół po opuszczeniu ośrodka. Jeśli nasz podopieczny będzie tego potrzebował przekażemy wiedzę i umiejętności potrzebne podczas poszukiwania pracy.

Pomagamy także w odbudowie więzi rodzinnych poprzez przekazanie wiedzy na temat problemu uzależnienia oraz codziennego obcowania z osobą uzależnioną. Rodziny naszych podopiecznych mogą także skorzystać z bezpłatnych warsztatów i porad specjalistów.