Polityka Prywatności

Polityka Plików Cookies

Podczas przeglądania naszej strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp., które służą prowadzeniu statystyki oglądalności strony. Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podczas kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych na potrzeby kontrolujących. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych, które stosują inne zasady polityki prywatności za, które serwis slt-transport.pl nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad polityki prywatności na tej stronie. W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@nzoznadzieja.pl

Polityka Prywatności RODO i ochrona danych osobowych konsumenta

 

Administratorem danych w serwisie: leczenie-uzaleznien.wroclaw.pl jest:

Sylwia Dereń

ul. Wrocławska 16
55-095 Siedlec

tel. +48 502 136 039
mail: info@nzoznadzieja.pl

zwany dalej: Administratorem.

Administrator zapewniania przetwarzanie danych osobowych oraz jego ochronę w odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń.

W szczególności:

- Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym,
- Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
- Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.
- Administrator sprawuje kontrolę, jakie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i komu mogą być przekazane.
- Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.


W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. Imię i Nazwisko/Nazwa, Ulica, nr budynku/lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, REGON, NIP, Telefon, E-mail. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji, kontaktu i konsultacji w sposób dobrowolny.

Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

- właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności strony www, który daje możliwość indywidualnej wyceny wykonania usług na odległość;
- udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie i przedstawienie oferty;
- Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa w Polsce oraz przepisów prawa ubezpieczeniowego.

Administrator zobowiązuje się dostosować swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów (RODO), które wchodzą 25 maja 2018 roku.

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia umowy, jej zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane:

Imię i Nazwisko/Nazwa, Ulica, nr budynku/lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, REGON, NIP, Telefon, e-mail

Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z usług. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.

Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość e-mail: info@nzoznadzieja.pl lub listownie na adres siedziby firmy. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszystkich danych dot. klienta z bazy danych.

Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o przysługujących mu prawach oraz informacjach na jego temat. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Pytanie, zgłoszenia i sugestie

E-mail: info@nzoznadzieja.pl
tel. +48 502 136 039