Współuzależnienie od alkoholu

Współuzależnienie stanowi zespół skutków psychologicznych wynikających z życia w jednej rodzinie z alkoholikiem, powstałych w bezpośrednim związku z jego uzależnieniem. W wyniku zaistnienia powyższych okoliczności dochodzi do zmian w funkcjonowaniu zarówno systemu rodzinnego, jak i jego nie uzależnionych uczestników.

W drugim przypadku partner i dzieci uznają alkoholika za osobę chorą i starając się mu pomóc dostosowują się do jego nowego trybu życia. Wytworzony przez osobę uzależnioną system zaprzeczeń i iluzji zostaje zaadoptowany przez resztę rodziny, której aktywność sprowadza się głównie do negowania istnienia problemu oraz neutralizowania związanych z nim przykrych sytuacji. Dotychczasowe relacje między domownikami ulegają zaburzeniu, a obawa przed napiętnowaniem ze strony otoczenia prowadzi do zrywania dotychczasowych więzi towarzyskich i wystąpienia poczucia izolacji społecznej. Pozorne wsparcie utrudnia w rzeczywistości powrót alkoholika do zdrowia, narażając jednocześnie pozostałych członków na szereg problemów psychologicznych, spośród których jeden to współuzależnienie.

Współuzależnienie nierozerwalnie powiązane jest z chorobą alkoholową jednego z członków rodziny, co wywiera znaczny wpływ na możliwości jego leczenia, które wydaje się być najefektywniejsze w połączeniu z terapią alkoholika. Naprawa systemu rodzinnego jest jednym z głównych założeń programu terapeutycznego, a udział w nim reszty rodziny uważa się za czynnik w znacznym stopniu zwiększający szanse powodzenia kuracji uzależnionego.